PROGRAME SI STRATEGII

 

            Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. are ca misiune principală obținerea unei noi perspective a peisajului urban din București, prin oferirea de servicii publice de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București la standarde europene, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor prin creșterea gradului de confort urban și accesul la un stil și mediu de viață sănătoase.

            Perspectivele de evoluție ale Companiei sunt transpuse în obiectivele și strategiile Companiei și au la bază  inițierea și  consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și tehnologizare, pentru a putea oferi servicii de calitate cetățenilor Municipiului București, beneficiari ai parcurilor și grădinilor și condiții de muncă decente pentru angajați.

            Obiectivele și Strategiile Companiei sunt orientate spre creșterea calității spațiului verde urban, ceea ce înseamnă parcuri primitoare, sigure, curate, bine întreținute și durabile. În acest sens vor fi utilizate cât mai eficient resursele, astfel încât cetățenii să poată beneficia de spații care răspund nevoilor întregii comunități.

            Conservarea, dezvoltarea, gestionarea și valorizarea patrimoniului vegetal existent din parcurile și grădinile capitalei generează oportunitatea unor locuri de muncă și pot avea beneficii indirecte asupra economiei locale prin încurajarea unor investiții și dezvoltări imobiliare în zona parcurilor.

            Responsabilitatea conducerii pentru realizarea acestor obiective este completată de eforturile tuturor angajaților companiei de a crește oportunitățile de agrement, educație și recreere ale cetățenilor pentru a realiza un nivel ridicat al stilului de viață.

            De asemenea, urmărim extinderea activităților Companiei prin dezvoltarea serviciilor și către alți utilizatori (persoane fizice și juridice).

            Consolidarea poziției CMPGB  în raport cu celelalte organizații de profil similar din Municipiul București și  asigurarea unui mediu stabil pentru angajați sunt urmărite prin politica generală a Companiei.

            Compania își propune ca aceasta să fie tratată de către toți partenerii din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

            Având în vedere acest deziderat, ariile strategice de activitate ale companiei sunt reprezentate de activitatea de proiectare peisagistică și întreținere a spațiilor verzi, toaletare arbori, de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și vegetale din parcurile și grădinile unde ne desfășurăm lucrările, întreținerea curățeniei, deszăpezit și împrăștiat material antiderapant pe aleile pietonale.

            Un obiectiv strategic al Companiei este acela de a atrage resurse financiare și fonduri care vor fi direcționate către modernizarea Companiei, creând astfel perspective de dezvoltare profesională, achiziționare de utilaje și echipamente moderne ce vor conduce la respectarea normelor europene de mediu la nivel optim și, nu în ultimul rând, de calitate la standarde europene pentru serviciile prestate.

            Pentru menținerea încrederii în calitatea lucrărilor și serviciilor companiei și pentru demonstrarea capabilității și competitivității în condiții de rentabilitate economică s-a procedat la implementarea și certificarea unui sistem de management integrat în conformitate cu standardele de referință ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008. 

            Nu în ultimul rând, succesul companiei se bazează pe profesionalismul și seriozitatea angajaților.

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#