ANUNȚ IMPORTANT

Compania Municipală Parcuri și Grădini București SA a intrat în lichidare ca urmare a voinței tuturor acționarilor. 

La data de 03.02.2023 a fost numită societatea CERES INSOLV SPRL ca lichidator al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București SA, reprezentată de domnul Dumitrescu Răzvan.

Pentru orice de informații, relații sau clarificări, în legatură cu subscrisa,  contactați CERES INSOLV SPRL, Bucuresti, str. Turturelelor nr. 11A, corp C, et.4, modul 19, sector 3.
email: office@ceresinsolv.ro tel/fax: 004 021.327.62.06

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului și pentru înțelegerea dumneavoastră. 

Iustinian Roșca
Director General