CONSULTAREA PIETEI

 

Obiect consultare

Achiziționarea serviciilor de "Colectare, transport și depozitare/eliminare a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor de origine animală, din parcurile și grădinile din municipiul București aflate în întreținerea C.M.P.G.B S.A."

 

Descriere

Această consultare a piaței nu are ca scop selectarea unui anumit ofertant pentru viitoarea procedură de atribuire. Această consultare a pieței precede procedura de atribuire din care face parte și nu se substituie procesului de selecție. Participarea la această consultare a pieței este pur voluntară. Autoritatea contractantă nu va acorda compensații financiare pentru participanții la consultarea pieței și nici nu va rambursa cheltuielile efectuate cu ocazia participării în cadrul aceasteia. Activitatea de salubrizare a parcurilor și grădinilor aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului București este delegată de CGMB către CMPGB și este obligatorie pentru a nu afecta mediul, sănătatea cetățenilor care desfășoară activități de recreere și agrement în perimetrul Parcurilor și Grădinilor Municipiului București, menținerea curățeniei având ca scop realizarea un ambient sănătos, curat, plăcut , prezervarea mediului specific și a moștenirii dendrologice caracteristice parcurilor, pentru a ridica atât nivelul potențialului recreativ și de agrement al acestora, cât și rolul lor ca factor depoluant bine încadrat în arhitectura urbanistică și peisagistică a Municipiului București.

 

Aspecte supuse consultarii

Transmiterea unei propuneri de preț pe unitatea de măsură (lei/tonă), corespunzătoare prestării serviciului menționat, având în vedere și următoarele elemente: - colectarea deșeurilor se va face pe cel puțin două fracții, respectiv fracția umedă (deșeuri menajere), fracția uscată (hârtie și carton, sticlă, plastic și metal), la care se va adăuga colectarea separată a deșeurilor de origine animală (cadavre animale, păsări); - transmiterea ofertelor de preț, pe unitatea de măsură (lei/tonă), se va face distinct pe fiecare categorie de deșeu dintre cele menționate (corespunzător fracției umede, fracției uscate și a deșeurilor de origine animală); - cantitatea estimată totală de deșeuri municipale este de max. 660 tone/an, din care aprox. 25-30 % reprezintă fracția uscată; - cantitate estimată totală de deșeuri de origine animală este de max. 190 kg/an; - colectarea se va efectua de la câte o rampă de colectare a deșeurilor aflată în incinta fiecărui parc, fiind necesare, în total, 5 buc. containere de 24 mc și 1 buc. container de 7 mc; toate containerele urmează să fie puse la dispoziția autorității contractante de către Prestatorul serviciilor în cauză; - se va avea în vedere o frecvență bilunară de colectare a deșeurilor municipale; - pentru colectarea deșeurilor de origine animală se va interveni în max. 2 – 4 ore de la sesizare; - procedura de achiziție se va derula pe loturi corespunzătoare parcurilor din fiecare sector al municipiului București; - propuneri de preț pe unitatea de măsură (lei/tonă) va include atât valoarea colectării, transportului și depozitării deșeurilor cât și valoarea taxei pentru economia circulară prevăzută de OUG nr. 74/2018.

 

Modalitate desfasurare

ONLINE. Propunerile se vor transmite la adresa de e-mail: stefan.nistor@cmpgb.ro

 

Data limita transmitere propuneri

11.04.2019 10:00

 

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati:  http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub Anunturi de consultare a pietei,  Numar anunt: MC1005627

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#