INFORMATII GENERALE

 

Fondată în anul 2017, Compania Municipală Parcuri și Grădini București face parte din Holdingul Municipal, fiind o societate pe acțiuni. A fost înființată în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, potrivit legii europene și cadrului legislativ românesc.

Capitalul social este de 30 120 000 lei subscris și vărsat.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul  J40/11863/11.07.2017 fiindu-i atribuit numărul unic de înregistrare CUI RO37938154. Sediul social este în București, strada Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, birou nr.16, sector 1.

Punctul de lucru al Companiei este în București Șoseaua București-Ploiești nr.8B Corp C1, C6, C11 și C12, sector 1.

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#