CONDUCERE

 

Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor CMPGB

Structura organe de conducere CMPGB

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND SELECȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI  DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE PARCURI ȘI GRĂDINI BUCUREȘTI S.A.

 

Director General – Drăghiciu Alina – Eleonora cv
Consiliul de Administratie
Administrator, Membru CA – Balu Iuliana cv
Administrator, Membru CA – Bălan Ioan – Alexandru cv
Administrator, Membru CA – Culescu Diana – Lavinia cv
Administrator, Membru CA – Fometici Petre cv
Administrator, Membru CA – Ghiur Alexandru – Gheorghe cv
Administrator, Membru CA – Trăistaru Nicoleta – Veronica cv

 

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#